GERİTLİ KAMERA FOTO ÖZEL GÜNLERİNİZDE YÖREMİZDE HİZMETİNİZDEYİZ
   
  zeytinköy yerkesik web paylaşım sitesi
  şivemiz
 

 

ŞİVEMİZ

NAPON :NE YAPIYORSUN

NEDON :NE EDİYORSUN

GIZAN :ÇOCUK

BABIÇ :AYAKKABI

SINDI :HAYVAN KILLARINI KEMEYE YARAYAN MAKAS

PISAT :ELBİSE

GÖNEK :GÖMLEK

ZIBIN : BOYUN KULSAKSIZ ELDE DİKİLEN GÖMLEK

EFE :AĞABEY

BUBA :BABA

BILLA .ABLA

KULAK .ŞAPKA

BABA .BERABER

EYİ .İYİ

GÜZE .GÜZEL

HİNDİK .ŞİMDİK

SABATTAN .slında kelime anlamı SABAHTAN ama biraz önce anlamında kullanılır

DEMİN :AZ ÖNCE

BIRAZDAN :BİRAZDAN

İRİM : CİRİM YER MEVKİ

AYAZLIK :BİR NEVİ AHŞAP BALKON

ÇÜVEŞ .GÜNEŞ

IBRIK :İBRİK (SU TAŞIMA KABI

GÜGM :GÜĞÜM,

OKLA :OKLAVA

HAPAZ :EKMEK ÇEVİRME ALETİ

GALAN :TAM SÖZCÜK ANLAMINI BİLMİYORUM (KADAR)

GAYLAN :,,,,,BUDA ÇOK KULLANILIRDI am tam anlamını bilmiyorum

GAZTA :GAZETE

IRADO :RADYO

GÜMEŞ : PETEK BAL

YIMIRTA :YUMURTA

YEMİŞ .İNCİR

ALMA :ELMA

CANDIRMA :JANDARMA

MAKİNE :ESKİDEN (ARABA) YA DENİRDİ

SİZİNDE AKLINIZA GELEN KELİMELERİMİZ VARSA YAYINLAYALIM

              Şive konuşma tarzıdır. Şive aksan olarak da adlandırılabilir. Bir dilin bölgesel söyleniş tarzıdır. (Bir ana dilin içinden çıkmış, tarihte ondan ayrılmış kollarına da bir kısım dilbilimci şive demektedir. Kıpçak şivesi gibi.)
Hasan Eren ağız kavramını şöyle tanımlamaktadır: Bir dilin sınırları içinde bölgelere göre değişen söyleyiş özelliği (Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara 1999). Bu durumda, lehçe dışında ağız, şive, aksan aynı anlama gelmektedir. Karadeniz aksanı, Karadeniz şivesi, Karadeniz ağzı gibi.
Şivenin sebepleri fonetik ve morfolojik, folklorik farklılıklardır. Bir şivede en eski dil yapılarından, komşu dillerden öğeler bulunabilir. Coğrafik şartlara göre halkın gırtlak yapısı eski dilin seslerine aşina olabilir (Şanlıurfa ağzında ayın çatlatmak gibi).
Türkiye'de çokşiveli bir dil coğrafyası bulunmaktadır. Ortak dil Türkçenin ortak ağzı İstanbul ağzıdır. Ancak, şive konusu sadece dilbilimine ait bir kavram değil halkbiliminin de yakından incelediği bir konudur.
Anadolu'daki Müslüman Türk, Hıristiyan, Musevi kültür mirası yüzyıllardır bir gelenek görenek inşa etti. Tarih içinde akınlar, göçler, sürgünlerle kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan çeşitli kültürler gelip geçti veya yerleşti. Araplar, Kürtler, Çerkesler, Gürcüler, Lazlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Bulgarlar vb kendi dil ve halk geleneklerini bu coğrafyada yaşattılar. Bütün bu unsurlar halk kültürünü oluşturdu. İşte bugün bir dilin çeşitli şivelerini bütün bu coğrafyayı toplayan İstanbul'da görmek mümkündür: Gitmek örneğinde:
-Karadeniz: cideyrum.
-Ege: gidiyom.
-Trakya: gitcem, örneklerindeki gibi.
Bireylerin anadili ile ana dili farklı olabilir. Anadili Türkçe olan bireyin ana dili Arapça olabilir. Arapçayı aileden öğrendiğinde, gırtlağındaki ayın gibi çatlamalı harfler anadiline yansır. Urfa, Antep ağızlarında böyledir.
Lehçe ile şiveyi karıştırmamalıdır. Lehçe, bir anadilin koludur. Türkçenin belli başlı şiveleri Ege, Orta Anadolu, Trakya, Karadeniz, Rumeli, Doğu, Güneydoğu ağızlarındadır.
Şivelerde dilbilgisi kuralları yoktur. Bölge kültürünü, yöre özelliklerini taşır. Dilde, özellikle konuşma dilinde tekdüzeliği kaldıran, empati uyandıran bir yanı var  dır köyümüze ait bir kaç kelime   ZAMANLA ŞİVEMİZDEN ÖRNEKLER EKLENECEK    BU KONUDA KÖY HALKIMIZINDA YARDIMLARINI BEKLİYORUM....                                                        GERİTLİKAMERAFOTO@HOTMAİL.COM    

 
  Bugün 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!  
............